Φυσικοθεραπεία και Θεραπευτική άσκηση

Η Φυσιοαγωγή είναι ένα σύγχρονο, πρότυπο κέντρο φυσικοθεραπείας και θεραπευτικής άσκησης με νόμιμη άδεια από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και την έγκριση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας και της Εταιρείας Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών.
Ελέγχεται διαρκώς για τις υπηρεσίες και την ποιότητα του έργου που παρέχει.
Στο κέντρο μας «Φυσιοαγωγή» υπάρχουν άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, όλα τα απαραίτητα μέσα φυσιοθεραπείας και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός.

Παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες με εμπειρία από την προσέγγιση του προβλήματος, την λειτουργική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυσή του μέχρι τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προσπάθεια αποκατάστασης.

Διατηρώντας επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς, ολοκληρώνουμε τον θεραπευτικό κύκλο με απόλυτα ασφαλή και επιτυχή τρόπο.

Ο ιδρυτής του κέντρου «Φυσιαγωγή» κος Αντώνης Βενιέρης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ασθενείς του, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία αντιμετώπισης δύσκολων περιστατικών. Στόχος, η ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο, η ενδυνάμωση των μυών και η πλήρης αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του σώματος.

Προφίλ

Η Φυσικοθεραπεία του 21ου αιώνα, καλείται να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό περιστατικών που διαφέρουν ως προς την αιτία, την ένταση και την διάρκεια της θεραπείας.

Πλήθος παθήσεων και κακώσεων που έχουν προκληθεί από τον σύγχρονο τρόπο ζωής όπως καθηστική ζωή, υπερεργασία, stress, ατυχήματα και τραυματισμοί μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη φυσικοθεραπεία.

Στην αποστολή για υγεία και ευεξία, κινούμαστε σε σταθερή βάση, ώστε να κερδίσουμε την πίστη και εμπιστοσύνη σας μέσα από την ευγενική και αντικειμενική συμπεριφορά μας.

Μένουμε στην πεποίθηση « Το τέλος της επιβίωσης και η αρχή της ζωής»

Στη σημερινή εποχή όπου το άγχος, η έλλειψη κίνησης, οι λανθασμένες στάσεις σώματος, τα σύνδρομα υπέρχρησης, οι τραυματισμοί  κ.α., αυξάνονται και εμφανίζονται όλο και συχνότερα και νωρίτερα, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθούν επιστημονικά καταξιωμένες λύσεις, σε όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα.

Η φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση και η θεραπευτική άσκηση με τη ραγδαία ανάπτυξη τους, αποτελούν ένα εξαιρετικό  συνδυασμό στη προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων.

 • Αποστολή

  Αποστολή του κέντρου Φυσιοαγωγής είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου και επιστημονικά καταξιωμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας τόσο όσο αφορά την πρόληψη – αντιμετώπιση – βελτίωση προβλημάτων που παρουσιάζονται στο ανθρώπινο σώμα ( σύνολο μελών, οργάνων, συστημάτων) όσο και τη διατήρηση μέσω ασκήσεων της βελτίωσης που έχει ήδη επιτευχθεί σε ‘ασθενείς’ και σε υγιή άτομα.

 • Όραμα

  Όλων των ανθρώπων που εργάζονται ή συνεργάζονται στο κέντρο Φυσιοαγωγή είναι να καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου σαν ένα από τα ποιοτικότερα Κέντρα παροχής φυσικοθερσπευτικών υπηρεσιών και θεραπευτικών ασκήσεων.

 • Σκοπός

  Η υλοποίηση του οράματος για περισσότερους  υγιείς και ευτυχισμένους ανθρώπους .

 • Συμβολή

  Η αναγνώριση στην Ελλάδα και έξω από αυτήν στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ανταποκρινόμαστε λοιπόν με ευθύνη, αγάπη, αξιοπιστία, συνέπεια στις διαρκώς αυξανόμενες θεραπευτικές απαιτήσεις του πάσχοντα ή του φαινομενικά υγιούς ατόμου, προσαρμόζοντας κατά περίπτωση ξεχωριστά, τις σύγχρονες τεχνικές μας, καθώς και τη χρήση εξελιγμένων φυσικοθεραπευτικών μέσων.Αντώνης Βενιέρης

Η θεραπευτική προσέγγιση ,της αντιμετώπισης του συμπτώματος σε σύντομο χρόνο, αλλά και η εύρεση των αιτιών και διόρθωση αυτών, είναι πλέον η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της Φυσικοθεραπείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης, η καλή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του ασθενή.

Όλα αυτά μαζί, οδηγούν στην επίλυση των φυσικοθεραπευτικών προβλημάτων καθώς και στην προάσπιση των θετικών αποτελεσμάτων της θεραπείας, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, υγιείς και ευτυχισμένους!