Ομαδικά Τμήματα

 • Pilates Mat
 • Pilates Reformer
 • Pilates stick
 • Aerial Fitness
 • TRX

Aτομικά Τμήματα

 • Προπόνηση αποκατάστασης τραυματισμών.
 • Προπόνηση σε ισοκινητικό Δυναμόμετρο.
 • Αερόβια  προπόνηση.
 • Προπόνηση ενδυνάμωση.
 • Λειτουργική προπόνηση.
 • Power Plate κ.α.

Δείτε από το blog μας: