Βαρυτικό γωνιόμετρο: Ιδανικό κλινικό όργανο για μέτρηση γωνίας συστροφής στο μηριαίο και την κνήμη.

Πελματογράφος:  Aποτελεί μια διαγνωστική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια αλλά βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Βοηθά στην ανάλυση της στάσης καθώς και της βάδισης του εξεταζόμενου. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κάθετες φορτίσεις που ασκούνται στο πέλμα,το σημείο εφαρμογής, καθώς και το χρόνο παραμονής κατά τις διαορετικές φάσεις της στήριξης και ιδιαιτέρως της βάδισης.

Πλατφόρμα ισορροπίας: Το συγκεκριμένο μηχάνημα συνδεδεμένο με computer είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση και κατόπιν τη βελτίωση της νευρομυικής συναρμογής που έχει σαν στόχο να βοηθήσει την αντίληψη μέρος του σώματος ή του ίδιου σώματος μέσα στο χώρο. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση τραυματισμών ιδιαίτερα στα γόνατα και στην ποδοκνημική καθώς και για την διόρθωση των λανθασμένων στάσεων του σώματος, ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα.

Βιντεοσκόπηση: Mέσω της βιντεοσκόπησης επιτυγχάνεται η καταγραφή των λανθασμένων επιμέρους κινήσεων στο χώρο. Καταγράφεται επίσης η εσφαλμένη χρονική αλληλουχία των κινήσεων. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον καταρτισμό του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης.