Στο κέντρο μας εφαρμόζονται σύγχρονες, καινοτόμες τεχνικές που εγγυώνται υψηλού επιπέδου και αποτελεσματική παροχή Φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών:

  • Μυοσκελετικές κακώσεις
  • Ορθοπεδικά προβλήματα
  • Τραυματισμούς αρθρώσεων
  • Προβλήματα Σπονδυλικής Στήλης
  • Νευρολογικές Δυσλειτουργίες
  • Εγκεφαλικά επεισόδια
  • Τμήματα ΥOGA και PILATES.

Κατόπιν, ανάλογα με την περίπτωση εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής Άσκησης με στόχο την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση και την επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες.

nevrologiki3Νευρολογική φυσικοθεραπεία

Οι πιο σύγχρονες ειδικές τεχνικές νευρολογικής αποκατάστασης και εκπαίδευσης  της κίνησης ,με τον ανάλογο εξειδικευμένο εξοπλισμό έχοντας σκοπό τη λειτουργική δέσμευση ”των βαθμών ελευθερίας”   και την  επίλυση των προβλημάτων “των πηγών ακαθοριστίας του περιβάλλοντος” κατά την εκτέλεση της κίνησης.
Μοναδικό στην Ελλάδα που ακολουθεί αυτήν την τεχνική και από τους λίγους στον κόσμο.

orthopedical2Ορθοπεδική φυσικοθεραπεία

CPM (συνεχής παθητική κίνηση).
Φυσικά μέσα (υπέρηθρο – διαθερμίες – tens – ρεύματα – μαγνητικά πεδία – παραφινόλουτρα – δινόλουτρα κ.α.).
Hiltherapia (High Intensity Laser Therapy ).
Manual therapy.

anapneustikh2Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

Aσκήσεις εισπνοής- εκπνοής, ασκήσεις διαφράγματος, τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα.

Στόχοι:
H βελτίωση του πνευμονικού αερισμού
Η αύξηση αντοχής σε ασθενείς με μειωμένη αναπνευστική ικανότητα
Ο βρογχικός καθαρισμός και η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών.

Αθλητικές κακώσεις

Αθλητικές κακώσεις

Μυοσκελετικές κακώσεις που οφείλονται σε υπέρχρηση και υπερβολική καταπόνηση.

Αντιμετωπίζεται με:

Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων
Θεραπεία μαλακών μορίων
Ειδικές τεχνικές περίδεσης (tape)
Τεχνικές ενδυνάμωσης και βελτίωσης της νευρομυικής λειτουργίας
Χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού