Οι φυσικοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς με λειτουργικούς περιορισμούς, αναπηρίες, διαταραχές ή αλλοιώσεις της σωματικής λειτουργίας και της κατάστασης της υγείας που προκύπτουν από κάκωση, νόσο ή άλλες αιτίες. Η αποκατάσταση των ασθενών με νευρολογικές παθήσεις αποτελεί επίμοχθο έργο και απαιτεί την διεπιστημονική συνεργασία πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση….

Φυσιοαγωγή© 2018 - Created by Emaze Web Applications

Φυσιοαγωγή   Τηλ: 210-6096555