Προφίλ

Η Φυσικοθεραπεία του 21ου αιώνα, καλείται να αντιμετωπίσει ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό περιστατικών που διαφέρουν ως προς την αιτία, την ένταση και την διάρκεια της θεραπείας.

Πλήθος παθήσεων και κακώσεων που έχουν προκληθεί από τον σύγχρονο τρόπο ζωής όπως καθηστική ζωή, υπερεργασία, stress, ατυχήματα και τραυματισμοί μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη φυσικοθεραπεία.

Στο κέντρο μας «Φυσιοαγωγή» υπάρχουν άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, όλα τα απαραίτητα μέσα φυσιοθεραπείας και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός.

Παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες με εμπειρία από την προσέγγιση του προβλήματος, την λειτουργική αξιολόγηση και βιομηχανική ανάλυσή του μέχρι τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προσπάθεια αποκατάστασης.

Διατηρώντας επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς, ολοκληρώνουμε τον θεραπευτικό κύκλο με απόλυτα ασφαλή και επιτυχή τρόπο.

Ο ιδρυτής του κέντρου «Φυσιαγωγή» κος Αντώνης Βενιέρης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ασθενείς του, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία αντιμετώπισης δύσκολων περιστατικών. Στόχος, η ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο, η ενδυνάμωση των μυών και η πλήρης αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του σώματος.

Στην αποστολή για υγεία και ευεξία, κινούμαστε σε σταθερή βάση, ώστε να κερδίσουμε την πίστη και εμπιστοσύνη σας μέσα από την ευγενική και αντικειμενική συμπεριφορά μας.

Μένουμε στην πεποίθηση « Το τέλος της επιβίωσης και η αρχή της ζωής»