Αναπνευστική φυσικοθεραπεία

Ασκήσεις εισπνοής-εκπνοής – ασκήσεις διαφράγματος.